FESTES DE SANT SEBASTIÀ
A PALMA 2018. TRESCABARRIS 2018: TRESCA SANT JORDI

L’Ajuntament de Palma, amb l’objectiu de potenciar la participació ciutadana a les Festes de Sant Sebastià a Palma, convoca la realització d’una gimcana popular a Sant Jordi, diumenge 28 de GENER DE 2018, a partir de les 10.30 h.

Les proves estan orientades a descobrir el poble de Sant Jordi de forma lúdica i participativa.

ESPIES A SANT JORDI

Els membres d’un mateix grup poden anar disfressats. Hi haurà un premi especial al grup amb la identificació millor ambientada segons la temàtica proposada: l’espionatge. Es recomana dur roba i calçat còmodes.

INSCRIPCIONS

Per a participar-hi, cal inscripció prèvia. Els grups han d’estar formats per un mínim de 3 i un màxim de 5 persones. Els menors de 6 anys poden acompanyar el grup durant l’activitat, però no comptaran a l’efecte del nombre de participants. És necessari que al menys un membre del grup sigui major d’edat (18 anys).

La inscripció i la participació a la gimcana són gratuïtes. Les inscripcions es faran a partir de dia 28 de desembre de 2017 als punts:

  • www.trescasantjordi.org
  • Al Casal de Barri de Sant Jordi
  • Al local del Centre d’Estudis de l’Esplai, C/ Pere Martell, 44
  • Si queden places, es poden fer inscripcions el mateix diumenge 28 de gener a partir de les 9.45 h a la plaça del Bisbe Planas

Per a la inscripció, cal emplenar la següent documentació:


La inscripció no serà valida fins que els grups no en rebin mitjançant correu electrònic la resposta de confirmació.

Recorda que s’han d’enviar les autoritzacions paternes/maternes dels menors participants per correu electrònic i entregar el mateix dia de la gimcana.

Gràcies per participar!

7 PROVES FIXES + 2 MÒBILS
+ 1 CONTROL D'AJUDA (opcional)

La gimcana inclou 7 proves fixes més dues mòbils i un control d’ajuda (opcional), que es realitzaran als diferents controls. Per a realitzar les proves és necessari que tots els membres del grup hi participin junts. A més, hi haurà un microfilm amb preguntes, que també puntuaran.

Tots els grups participants inscrits prèviament hauran de recollir a la plaça del Bisbe Planas, al control 0, a partir de les 10 h, la carpeta amb la info per a participar i tot el material necessari per iniciar la gimcana. Els grups que no hagin recollit aquest material no hi podran participar.

En cap cas es es podrà atendre als controls de proves a grups on no hi siguin tots els membres.

1 FULL DE CONTROL PER GRUP

Amb el material de participació es facilitarà el full de control a cada grup (el passaport de la gimcana), el qual serà intransferible i s’haurà de guardar fins al final. En aquest full, les persones responsables de cada punt de control, segons el barem de puntuació, deixaran constància de la puntuació de la prova. Un cop finalitzada la gimcana, a les 13:30 h, com a màxim, tots els grups hauran d’entregar el full de control al mateix control 0 per al recompte de puntuacions. Els grups guanyadors seran els que hagin obtingut la millor puntuació.

La plaça del Bisbe Planas serà el control 0, des d’on s’iniciarà la gimcana i on finalitzarà. També serà el punt d’informació i coordinació durant la realització de l’activitat. S’estableix un màxim de 3 hores i mitja per a realitzar la gimcana i arribar de nou al punt 0. A partir de les 13:15 h no es podrà començar cap prova, i sols es podran acabar les que es trobin en vies de realització en aquell moment.

PUNTUACIÓ

  • Cada prova es puntuarà segons barem de cada control entre 0 i 10 punts.
  • Cada control (els 7 fixos més els dos mòbils) poden sumar fins a un màxim de 10 punts cada un.
  • El control d’ajuda (en Sopetes), resta punts segons l’ajuda que es sol·liciti.
  • El microfilm amb les preguntes també suma punts (fins a un màxim de 20) i s’afegeixen al còmput total.

En cas d’empat en la puntuació final es tendrà en compte el nombre de proves en les que s’ha obtingut un 10, en segon lloc els punts obtinguts amb el microfilm. I finalment si persisteix l’empat, el jurat de la prova es reserva el dret a fer un sorteig o aplicar el criteri més adient per desfer l’empat o determinar si els premis es reparteixen ex-aequo. No es puntuaran les proves no realitzades ni les preguntes no contestades.

Les desfresses es puntuaran a part i no compten per a les proves de la gimcana.

PREMIS

Els premis s’entregaran a la mateixa plaça del Bisbe Planas un cop finalitzada la gimcana i un cop fet el recompte de puntuació, a partir de les 13:30 h, aproximadament.


1r PREMI


Senalla de productes ecològics per cortesia de Sa Casa Pagesa + visita per a cada un dels membres del grup al jaciment de Capocorb vell, Llucmajor, cortesia de Aldarq + un viatge a Menorca per a cada participant del grup per cortesia de Trasmediterrrània


2n PREMI


Senalla de productes ecològics per cortesia de Sa Casa Pagesa + visita per a cada un dels membres del grup al jaciment de Capocorb vell, Llucmajor, cortesia de Aldarq + un lot de llibres per a cada participant del grup per cortesia de Illa Edicions


3r PREMI


Senalla de productes ecològics per cortesia de Sa Casa Pagesa + visita per a cada un dels membres del grup al jaciment de Capocorb vell, Llucmajor, cortesia de Aldarq + un experiència ciclista de ruta per l’entorn de Sant Jordi amb berenar inclòs per cortesia de Sprint tenda de bicicletes i Centre d’Estudis de l’Esplai


4T PREMI


Senalla de productes ecològics per cortesia de Sa Casa Pagesa + visita per a cada un dels membres del grup al jaciment de Capocorb vell, Llucmajor, cortesia de Aldarq + un lot de llibres per cortesia de Edicions Dolmen


5È PREMI


Un sopar de Pizza per a cada participant al restaurant Can Quirante de Sant Jordi + un val de productes del supermercat BIP BIP de Sant Jordi


Premi especial:
a la millor identificació del grup a partir de la temàtica dels espies


Senalla de productes ecològics per cortesia de Sa Casa Pagesa + val per una activitat d’aventura cortesia de Món d’Aventura

+ Aquests premis poden estar sotmesos a canvis durant la preparació del gimcana o en funció de si hi ha noves incorporacions de patrocinadors.
+ Els berenars de la Gimcana són cortesia de Quely.
+ Els mateixos responsables de les proves seran qui puntuaran les millors desfresses.
+ Hi haurà un petit recordatori de la gimcana per a cada grup.

download


Fer la inscripció implica acceptar aquestes bases i les indicacions que en el seu moment pugui fer l’organització. Els participants es comprometen a participar-hi de forma lúdica. Es demana una actitud de respecte cap a la resta de participants, l’organització i l’entorn, com també acceptar el barem de puntuació dels monitors o monitores i l’organització. No observar les bases, les recomanacions i les indicacions que puguin realitzar els monitors i les monitores i els membres de l’organització pot implicar la desqualificació del grup. L’organització de la gimcana té la facultat d’interpretar les bases i de suplirne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’Ajuntament de Palma queda facultat per a la resolució de qualsevol cas que no estigui previst.

Els participants es comprometen a complir les normes de trànsit i les normatives ciutadanes vigents i actuar de forma cívic, lúdica i cooperativa. IMPORTANT: El trànsit de vehicles no estarà tallat a la zona on es realitza la gimcana.

La gimcana es pot realitzar a peu o amb vehicles no motoritzats.

L’Ajuntament de Palma i l’organització vetllaran pel bon desenvolupament de la gimcana, i amb aquesta finalitat poden establir altres indicacions.

L’Ajuntament de Palma i l’organització s’eximeixen de qualsevol responsabilitat pels accidents derivats del incompliment d’aquestes normes o d’una mala conducta dels participants a la gimcana.

MOLTA SORT A TOTS I TOTES!

MOLTA SORT A TOTS I TOTES!

MOLTA SORT A TOTS I TOTES!

MOLTA SORT A TOTS I TOTES!

MOLTA SORT A TOTS I TOTES!

MOLTA SORT A TOTS I TOTES!

LOCALITZACIÓ

Plaça del Bisbe Planas
Sant Jordi (Mallorca)
trescasantjordi@gmail.com

PATROCINADORS

PREGUNTES

El mínim és de 3 persones i el màxim de 5.
Sí i no oblidis també portar el justificant el dia de la gimcana.
No, la inscripción a la gimcana es totalmente gratuita.